Kajsa Mellbrand

             Välkommen till min hemsida!

 

        Som den spindelnörd jag är har jag naturligtvis några spindlar som husdjur också!

       Här kan du läsa mer om mina kryp, och lite allmänt om spindlar som husdjur.

 

 

 

 

 

 

Exotiska djur, däribland spindlar (i synnerhet fågelspindlar) har blivit allt vanligare som husdjur- på både gott och ont. Fågelspindlar som husdjur är vackra, lättskötta och det finns en rad olika arter att välja på. Viktigt att tänka på är dock att spindlar (eller småkryp över huvud taget) inte är några keldjur! Som husdjur är de snarast att jämföra med t.ex. akvariefiskar - se men inte röra. Inte främst pga risken att bli biten, utan för spindelns skull. 

 

Är man intresserad av ett djur att hålla i, kela med och aktivera är en spindel inte rätt djur! Spindlar är per definition de mest asociala djur man kan tänka sig, de är inte intresserade av att ha en social relation med en människa, och kan må dåligt av stressen det innebär (och det gäller även lugna "snälla" arter som går att ha i handen utan att de  bits! Att tolerera något innebär inte att man gillar det.). Spindlar och andra småkryp är, liksom fiskar, djur som mår bäst av att betraktas från andra sidan en glasruta

 

På gott och ont ja...Har man spindlar som husdjur frågar folk ofta varför. Och man får ofta frågan varför man vill ha dem om man inte kan kela med dem (se ovan). Har någon för övrigt någonsin fått den frågan om akvariefiskar? Där är det liksom självklart att man kan ha djur bara för att de är vackra och/eller intressanta... 

               

Spindlar är också en missuppfattad djurgrupp där kunskapen i allmänhet är väldigt dålig, både hos myndigheter och privatpersoner. Att sådana djur blir vanligare som husdjur innebär förhoppningsvis att intresset och kunskapen ökar, vilket på sikt förhoppningsvis leder till bättre kunskap om de här djuren både i fångenskap och i naturen. De flesta spindlar man ser i zoobutiker i dag är t.ex. misskötta, och privatpersoner utan kunskap som köper djur från sådana affärer riskerar därmed att få både en felskött spindel och felaktig information om dess skötsel. Och ett större intresse för djuren i sina naturliga habitat kan också leda till större intresse för och kunskap om skötselåtgärder och bevarandeåtgärder specifikt inriktade på hotade arter i dessa djurgrupper.

 

Vilket för övrigt är ett annat problem med spindlar och andra exotiska kryp som husdjur. Kunskapen om dessa djur i naturen är ofta dålig, och därmed också kunskapen om hur naturliga populationer och ekosystem påverkas av viltfångst. För en del arter är därmed husdjurshobbyn ett reellt och stort hot - t.ex. är hela fågelspindelsläktet Brachypelma (dit bland annat de klassiska svart-orangea spindlarna hör) sedan länge CITES-listat (CITES = Convention on International Trade with Endangered Species), bl.a. som följd av släktets popularitet som husdjur. En ytterligare risk med viltfångade djur är att man kanske inte bara importerar en spindel utan på köpet får parasiter och sjukdomar som finns där spindlarna lever naturligt 

               

Utifrån detta kan man tänka sig att det behövs ett visst ansvarstagande när man håller sådana här djur som husdjur. Många fågelspindelarter är lätta att föda upp i fångenskap, och det finns ofta goda förutsättningar att välja sådana djur framför viltfångade - särskilt vad gäller de  vanligaste arterna. Det är också lätt att kontrollera t.ex. om arten är CITES-listad innan man köper en viltfångad, importerad spindel, och för CITES-listade djur bör man kräva papper (uppfödarintyg) på att de är födda i fångenskap oavsett om man handlar av en privatperson eller zoohandeln.

 

 

 

               
  

        

 

 

        Spindlarna

Sex vuxna fågelspindlar och en skorpion bor hemma hos mig. Här kommer en kort presentation av dem. Alla är lättskötta, lugna arter, detta för att spindlarna för mig i första hand är husdjur, inte en hobby. Jag är inte intresserad av att hålla så många olika arter som möjligt, "farliga" eller sällsynta arter. Jag är framför allt intresserad av spindlar i naturen, så fågelspindlarna är för mig ett sätt att ha åttbenta kryp i mitt liv även under den del av året då det inte finns mycket i småkrypsväg att titta på ute.

 

 

Om fågelspindlarna i stort

Mina spindlar bor i terrarier med ett bottensubstrat av torv, gömställen av bark eller trä, en vattenskål och kanske någon växt. De äter insekter, framför allt odlade kackerlackor eller syrsor, men under sommaren även en del gräshoppor och annat jag fångat åt dem utomhus. De flesta av mina spindlar är amerikanska arter (från syd- eller mellanamerika), och de flesta lever i naturen i mer eller mindre torra områden. Typiskt för arter från Nya världen är att de ofta är lugnare och mindre benägna att bitas i självförsvar än spindlar från Gamla världen - ingen av mina spindlar är heller särskilt giftiga även om de skulle få för sig att bitas, de flesta inte giftigare än ett bi. Amerikanska fågelspindlar försvarar sig inte gärna genom att bitas utan främst genom nässelhår. Nässelhåren är hullingförsedda hår som sitter på bakkroppen, och som sparkas av eller fastnar om en angripare rör spindeln. Håren är irriterande, men inte farliga. Mina spindlar tillhör främst släktena Grammostola och Brachypelma

 

 

    

                            

 

 

 

 

 

 

Grammostola rosea  

 

 

 

 

 

 

 

 

Skorpionen 

Förutom spindlarna bor en skorpion hemma hos mig, en Hadogenes paucidens. Arten har tillplattad kropp och tunn svans och lever naturligt i torra områden i södra Afrika. Den är nattaktiv och tillbringar dagen i krypin under och mellan stenar. Det är inte en särskilt giftig art och min skorpion är heller inte särskilt benägen att använda svansen för varken jakt eller försvar. Blir hon rädd viftar

hon åt en med klorna hellre än att försöka stickas med taggen på svansen.