Kajsa Mellbrand

             Välkommen till min hemsida!

 

 

 

Forskningsintressen

 

 

Jag är intresserad av ekosystemekologi och bevarandebiologi i ett brett perspektiv, i synnerhet storskalig födovävsekologi såsom konnektivitet mellan ekosystem och frågor som hur näringsflöden över ekosystemgränser (subsidier) påverkar födovävsstruktur och ekosystemprocesser. 

 

     

 

 

 

Jag är också intresserad av småkryp i allmänhet och spindlar och deras ekologi i synnerhet.

 

 

 

 

                                       Marina subsidier och spindlar

 

Jag disputerade på Stockholms universitet 2009 med professor David Wise som opponent. Mitt doktorandprojekt (med Peter Hambäck som handledare och Lena Kautsky som biträdande handledare) handlade om effekter av marina subsidier i strandekosystem, framför allt hur subsidier påverkar spindlars roll i strandfödoväven. Det här är fortfarande ett forskningsfält som ligger mig varmt om hjärtat.

 

 

                         Ekosystemtjänster

 

2011-1013 arbetade jag som postdoktorsforskare vid forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia

(Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi) i Ekenäs, Finland. Jag arbetade då inom EU-projektet

Green Islands med forskning som rör ekosystemtjänster på skärgårdsöar i Finland, Sverige och Estland.

            

                             Green Islands

 

 

 

 

Inom projektet Green Islands arbetade jag med att kartlägga vilka ekosystemtjänster som används på skärgårdsöar i Östersjön, och hur dessa ekosystemtjänster upprätthålls. Min forskning var främst fokuserad på socio-ekologiska frågeställningar om människors attityder, kunskap, engagemang och värderingar runt ekosystemtjänsters funktion och upprätthållande på skärgårdsöar.

 

 

 

 

 

         

   

    Publikationer - se CV

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla foton på den här hemsidan är tagna av Kajsa Mellbrand om inget annat anges. Är du intresserad av att använda mina bilder, kontakta mig gärna!