Vad är en spindel

Spindelnätet

               

Ett svenskt araknologiskt nätverk

Vad är en spindel?


Spindlar är en ordning (Araneae) i klassen spindeldjur (Arachnida), som i sin tur hör till leddjuren (spindlar är alltså inga insekter, dessa hör till en annan klass). Andra ordningar av spindeldjur som finns i Sverige är lockespindlar (Opiliones), klokrypare (Pseudoscorpiones) och kvalster (Acari) (inklusive fästingar). I Sverige har vi över 730 arter spindlar och 18 arter lockespindlar. I världen finns ca 45 000 spindelarter.Spindlar är en kontroversiell djurgrupp som upplevs som ömsom väldigt skrämmande, ömsom fascinerande. Tyvärr finns en mycket utbredd negativ mytbildning runt spindlar, och deras farlighet är överlag kraftigt överdriven.


Spindlar känns enklast igen på att kroppen är tydligt tvådelad i en framkropp och en bakkropp, och att de har åtta ben. Alla spindeldjur saknar vingar, antenner och facettögon (som de flesta insekter har), de har däremot ett par pedipalper som sitter längst fram på kroppen och ser ut som ett väldigt litet benpar (med en klump längst ut på adulta hanar - läs mer under vanliga frågor om hur man skiljer på könen).


Lockespindlarna skiljs från spindlarna på att de bara har en enda "klump" till kropp (inte tydligt tvådelad kropp som spindlarna) och två ögon som sitter uppe på främre delen av kroppen. Benen är ofta (men inte alltid!) långa och tunna. Även om de är långa och tunna ska man komma ihåg att det även finns egentliga spindlar med långa och tunna ben - men spindlar har alltid tvådelad kropp. Klokrypare och kvalster har också en enda sammanhängande kropp, men är mycket mindre i storlek och har kortare ben. Klokryparna har långa pedipalper med klor längst ut.


Spindlar är rovdjur, och många arter jagar med fångstnät - men inte alla, eller ens de flesta. Alla spindlar gör alltså inte spindelnät. Men alla spindlar producerar silke. Även när spindeln inte använder det för jaktändamål så används det för andra syften, som bobygge, äggkokonger, spridning med mera.


Spindlarna är en djurgrupp som inte är så väldigt väl utforskad, och nya arter upptäcks hela tiden, även här i landet - Spindelnätets medlemmar upptäckte under 2014 flera arter som är nya för Sverige, bl.a. klotspindeln Theridion palmgreni och hjulspindeln Cyclosa oculum. Det finns mycket spännande på spindelfronten att upptäcka i vår natur!


En lockespindel (höger) och en klokrypare (nedan), som hör till spindeldjuren men inte till samma ordning som spindlarna.