Spindelbett

Spindelnätet

               

Ett svenskt araknologiskt nätverk

Spindelbett?


Har du blivit biten av en spindel? Har du blivit biten av något okänt och undrar om det är en spindel?

Läs stycket nedan om bett av svenska spindlar.

I både Facebookgruppen Spindelnätet, i andra Facebookgrupper om småkryp och i andra sammanhang på nätet får man ibland frågor om bett av ett okänt småkryp, ibland med bild på bettet, oftast inte. Nästan aldrig med bild på djuret som orsakade det. Frågan som ställs är ofta vad som bitit, och ofta tror man på en spindel.


Sådana inlägg utmynnar ofta i en stor diskussion runt olika kandidater där man ofta inte ens vet om en spindel alls har vistats på platsen. Spindlarna är tyvärr ofta bland de huvudmisstänkta till den här typen av "mysteriebett", vilket är väldigt oförtjänt - spindelbett är inte vanliga, utan misstankarna grundas oftast bara på djurgruppens dåliga rykte. Och när man i första hand misstänker spindlarna ser man också helt förbi ett stort galleri av djur som är mycket sannolikare kandidater, plus ett antal till som är ungefär lika sannolika som en spindel. Det man gör är lite grand som att peka ut Anthony Hopkins som seriemördare för att han övertygande spelat seriemördare på film, istället för att begrunda vem som faktiskt kan ha varit på platsen samt titta på tidigare dömda personer som begått liknande brott...


Det är förvisso inte alls omöjligt att bli biten av en spindel, men de är som regel väldigt obenägna att bitas och hör mycket sällan till de mest troliga kandidaterna. Har man inte faktiska bevis är det alltså rimligt att fria hellre än att fälla just vad gäller spindlar eftersom risken att man har fel annars är väldigt stor. I princip kan man inte döma alls utan att faktiskt ha tagit brottslingen på bar gärning...även när man VET att en spindel befunnit sig på brottsplatsen.     


Frågan om vem som bitit dig är oftast helt omöjlig att svara på om du inte sett djuret som bet dig, och de här diskussionerna på Facebook utmynnar därför oftast i mer eller mindre grundlösa spekulationer som inte leder någonstans eftersom ingen (inte ens experterna) faktiskt kan ge ett säkert svar. Vad man KAN säga är att risken att det är en spindel som är skyldig är väldigt liten, men sedan kommer man sällan längre.


Generellt gäller att du inte kan se på ett bett eller stickmärke vilket djur som orsakat det (eller ens om det faktiskt var ett djur...). Detta ska man också komma ihåg om man söker läkarvård: Läkare är i det här sammanhanget inte att betrakta som experter, de flesta svenska läkare har knappast någon erfarenhet alls av spindelbett och att som medicinsk personal i ett sådant här sammanhang påstå sig kunna känna igen ett spindelbett och säkert skilja det från allt annat som kan bitas och stickas tyder enbart på okunskap. Enda undantaget är borreliasmittade fästingbett, och även där är det ofta inte självklart. De som kan hjälpa dig med artbestämningar här är inte läkare utan kunniga entomologer eller araknologer (insekts- eller spindelexperter), och man behöver som sagt se djuret, det räcker inte med bettet.


Vi har ganska många småkryp som kan orsaka ett bett eller stick i Sverige, och spindelbett hör till de mer ovanliga (spindlar kan inte stickas, och de flesta kan inte bita genom huden på en människa heller). Det är MYCKET större sannolikhet att du blivit biten eller stucken av en fästing eller insekt än av en spindel. Det finns många kryp som är betydligt mer benägna att bitas eller stickas i självförsvar än spindlar (t.ex. getingar, myror och andra steklar), och till det kommer de verkligt bett- och stickbenägna arterna - de som är parasiter som lever på andra djur, inklusive människor. Vanliga sådana är olika typer av loppor, löss, myggor, bromsar, knott, lusflugor m.fl. bitande flugor, och naturligtvis fästingar. Desa är de som åstadkommer en stor majoritet av alla bett och stick på människor.


Den vanligaste typen av reaktion på ett småkrypsbett, oavsett art, är att det blir ömt, rött och svullet i mycket varierande grad och under mycket varierande tid, och eventuellt kliar (även det i mycket varierande grad). Den här typen av reaktion kan du få på i princip allt som kan bita eller sticka dig (inklusive spindlar), och dessutom kan du reagera så på en skada som t.ex. ett stick från en taggig växt (eller vad som helst) om sticket blir lite infekterat. Hur allvarlig reaktionen blir varierar enormt mycket beroende på massor av olika saker, och då inte enbart vilket djur det är frågan om utan även en mängd andra faktorer som jag inte ens tänker gå in på här. Det är därmed omöjligt att utifrån enbart bettreaktionen avgöra vad som åstadkommit bettet.


Undantaget är fästingbett som orsakat borrelia. Fästingbett i sig är omöjliga att känna igen som just fästingbett om inte fästingen sitter kvar, men borrelia ger klassiskt en reaktion i form av en stor röd svullnad som lägger sig i mitten så att det bildas en stor röd ring (notera att alla inte får en sådan här ring, så man kan inte utesluta borrelia för att den inte finns!). Borrelia diagnosticeras genom den här typen av bettreaktion samt genom provtagning då man räknar antikroppar som kroppen bildar. Viktigt här är att det behöver gå en tid efter bettet, åtminstone någon-några veckor, innan antikroppar bildats och symptomen faktiskt visar sig, och det gäller även ringen! Dvs om du får en ring runt bettstället vid bettillfället behöver det inte alls vara borrelia, vilken svullnad som helst som lägger sig i mitten först ger en ring. Du ska misstänka borrelia om du fortfarande har kvar en svullnad, och absolut om du har en ring, någon vecka efter bettet och i synnerhet om svullnaden/ringen under den tiden vidgats utåt och blivit rejält stor, dvs inte bara sitter precis runt själva bettet. Typiskt ska svullnaden/ringen ha en diameter betydligt större än några cm (kan bli så stor att hela ringen inte får plats på kroppsdelen i fråga). Liksom om du får andra symptom än bara svullnaden/ringen (dem går jag inte in på här). Är du osäker, vänta någon vecka efter bettet och sök hjälp på vårdcentralen.


Vet du säkert att du blivit biten hemma, inomhus, så kan man förstås utesluta mycket. Många vill skylla bett de fått om natten utan att märka det på spindlar, men det är väldigt ovanligt, blir du biten i sängen finns det mycket troligare kandidater. Har du många bett kan man också utesluta spindlar - en enda individ som biter i försvar biter sällan många gånger och spindlar anfaller inte flera tillsammans. Har du fler än ett eller ett par bett kan man ganska säkert utesluta en spindel bara på det. Får man många bett är boven oftast ett djur som inte biter i självförsvar utan för att den vill åt mat - vanligt inomhus är mygg och knott (om sommaren om de lyckas komma in), vägglöss (inte så ovanligt i Sverige som många tror, dessutom kan man drabbas på semestern och få med sig dem hem) och loppor (då inte bara loppor med människa som värddjur, ofta är det frågan om t.ex. fågelloppor eller kattloppor som lyckats komma in och gör ett försök att äta på oss). Någon av dessa kandidater är mycket troligare än spindlar, och det gäller även om du har gott om spindlar inomhus! Har man det kan man ju också tänka att spindlarna faktiskt finns där av en anledning - spindlar behöver mat som alla andra, och spindlar är rovdjur. Det är helt enkelt mycket troligare att du blir biten av spindlarnas mat än av spindlarna...


Utomhus är det ytterst osannolikt att ett "mysteriebett" där man inte sett djuret har orsakats av en spindel. Parasiter som myggor och fästingar har nytta av att kunna bita och sticka dig utan att du märker det, men för djur som biter/sticker i självförsvar finns ingen anledning att smyga med ett bett, tvärtom. De få svenska spindlar som är stora nog att kunna bita genom huden på en människa är också så pass stora att bettet känns (sticker till, ibland ordentligt). Dvs om du hittar ett bett efteråt som du inte märkte när du fick det är sannolikheten att det är ett spindelbett liten.


En viktig sak att tänka på i sammanhanget är att vara väldigt källkritisk när man letar information! Googla INTE runt efter spindelbett på nätet, allt du får då är skrämselpropaganda och massor av bilder på superläskiga bettreaktioner som påstås vara av spindlar (men ofta inte är det). Majoriteten av det man hittar på nätet och i media om detta är helt enkelt falskt, feltolkat eller kraftigt överdrivet.


Avslutningsvis: Om du blivit biten och inte vet av vad: Sök vård om du får allvarliga reaktioner, t.ex. en kraftig allergisk reaktion eller en typisk borreliareaktion, men bry dig inte om att ens försöka spekulera i vad som bitit dig (utom om det ser ut som borrelia) för det leder som regel ingenstans. Har du inte sett djuret så kan man ändå inte göra mer än att behandla symptomen, och man kan sällan göra mer än så ändå - dvs för behandlingens del så spelar det ingen större roll vad det var som bet dig, med undantag för om det var en geting och du är rejält getingallergisk (förstås).


Ser du djuret när det biter dig och vill kunna fråga om det, fånga in djuret och spara i en burk eller ta åtminstone ett par bra bilder (gärna både och). Då kan du fråga någon kunnig och få korrekta svar istället för lösa spekulationer. Och kom då ihåg att läkarna inte är kunniga i sammanhanget, och inte har utbildning eller kompetens i att göra artbestämningar av spindlar eller insekter (om de inte är duktiga amatörentomologer eller araknologer på fritiden). Du behöver en entomolog (insektsspecialist) eller arachnolog (spindelspecialist, beroende på vilket djur det är frågan om.För dig som VET att du blivit biten av en spindel

Avslutningsvis, om du faktiskt har blivit biten av en spindel (som du sett så att du vet att det var en spindel) - oroa dig inte! Spindelbett ger sällan några allvarliga reaktioner, och i Sverige har vi INGA arter som faktiskt kan betraktas som farliga även om det finns några arter vars bett kan kännas ordentligt. Oftast blir det inget av ett spindelbett alls utöver lite lokal ömhet och svullnad en kortare tid direkt efter bettet.


Skulle du få allvarligare reaktioner (det kan t.ex. förekomma korsreaktioner på spindelbett om man är väldigt allergisk mot getingar, men det är ovanligt och även då blir reaktionen som regel inte lika allvarlig som ett getingstick kan bli) - sök vård, förstås. Men bry dig inte om det om du inte verkligen får en allvarlig reaktion, för det händer som sagt ytterst sällan så det är inte så att man behöver söka hjälp i förebyggande syfte. Är du riktigt allvarligt getingallergisk och blir biten av en spindel kan du ju däremot vara lite extra på din vakt och vara beredd att kunna söka vård. Gå däremot inte så långt att du faktiskt begränsar ditt liv genom att undvika spindlar om du är getingallergiker, för de är som sagt mycket obenägna att bita dig! Majoriteten av alla människor går genom livet utan att någonsin bli bitna av en spindel, även i de fall man vistas mycket i spindelrika miljöer.


Till det kommer att spindlar ofta inte ens injicerar något gift när de biter i självförsvar. Spindlar kan välja hur mycket gift (om något) de ska injicera vid ett bett, och de slösar inte gärna med det i onödan. Giftet är energikrävande att producera och avsett för bytesfångst i första hand. Det gör ingen större nytta i självförsvarssyfte eftersom bettet då bara ska få dig att släppa spindeln så att den kommer undan. För detta är själva bettet oftast tillräckligt, och om inte så kommer en eventuell giftreaktion troligen att komma för sent för att göra någon nytta. Därför ger många spindelbett inga symptom alls utöver att själva bettet sticker till.


Slutligen är det vanligt att svenskar tror att de stött på något livsfarligt utländskt så fort man ser en spindel man inte känner igen, men majoriteten av svenskar känner igen kanske ett par arter av de totalt ca 740 vi har i landet (alla ofarliga). Man ska alltså inte ens överväga att det man sett eller blivit biten av är något utländskt (och absolut inte överväga att det är farligt) innan man uteslutit alla dessa 740 - om man inte har MYCKET goda skäl att tro att spindeln är utländsk. Till mycket goda skäl hör att du hittat spindeln inuti en inplastad förpackning med tropisk frukt, eller hittat den inuti en låda med importerade varor som precis öppnats på ett lager. Till mycket goda skäl hör INTE att man varit på utlandssemester nyligen, att man handlat tropiska frukter nyligen, att grannen har tropiska djur som husdjur, att grannen varit på utlandssemester nyligen eller att grannarna tidigare bott i ett land med varmare klimat än vårt eller i USA. Man ska också vara medveten om att majoriteten av alla utländska spindlar också är helt ofarliga, dvs att den är utländsk säger i sig ingenting om farlighet! Om du faktiskt har blivit biten av en spindel i Sverige, utgå alltså från att det du blivit biten av är en svensk art och att den är ofarlig.