Länkar

Spindelnätet

               

https://www.facebook.com/groups/faunavakteri/

Ett svenskt araknologiskt nätverk

Spindlar på nätet!


Här hittar du länkar till internetresurser om spindlar, både sådant som kan vara till nytta vad gäller artbestämning och en del annat. Länkarna kommer inte i någon slags ordning.


Har du en jättebra länk som saknas i listan? Ta gärna upp det i Facebookgruppen Spindelnätet!


SpindelnätetSvenska spindelnamn. Artdatabanken har publicerat namnlistor med svenska namn på bland annat spindlar, lockespindlar och klokrypare. Listorna fungerar också bra som checklistor för den som använder utländsk bestämningslitteratur.


Svensk landskapskatalog. Artdatabankens lista över vilka spindlar som finns var i Sverige.


Digitala bestämningsnycklar. ArtDatabankens Artfakta har sedan 2017 bestämningsnycklar för diverse småkryp, däribland hoppspindlar och lockespindlar. Förhoppningsvis blir nycklarna ännu fler med tiden.


World Spider Catalogue är stället att gå till om man undrar vad som är det korrekta vetenskapliga namnet på en art, hur många beskrivna arter som finns inom olika spindeltaxa, systematiska och taxonomiska förändringar som gjorts och liknande.


Danmarks edderkopper är en sida som man kan ha mycket nytta av, särskilt i sydsverige. Här finns bl.a. en sökfunktion för danska arter och en dansk checklista.


Edderkoppkroken är ett aktivt spindelforum om norsk spindelfauna, lite som facebookgruppen Spindelnätets norska storebror. Forumet är kopplat till Norsk Araknologisk Nettverk och deras sida har en hel del spindelinformation som är till nytta även för svenska araknologer. Till exempel en norsk artlista.


Lars Jonssons sida vid Kristianstad högskola finns länkar till flera av hans artiklar och annat nyttigt.


Sidan The Spiders of Europe and Greenland har massor av spindelbilder, inkluderat svenska arter.


Ett Spider recording scheme är något vi ännu saknar i Sverige, men som finns i Storbritannien. Deras sida har massor av information och praktiska tips om spindlar som man har nytta av även i Sverige.


Storbritannien har även en British Arachnological Society, vars hemsida innehåller en hel del nyttigheter:


Vi har även en European Arachnological Society, och på deras hemsida finns en del bra resurser som bilder, länkar med mera.


Och så finns det en International Society of Arachnology. Den här sidan har egentligen inte mycket information om mer än föreningen i sig, men man kan till exempel läsa lite om spindeldjursordningar som saknas i Sverige


http://www.spiderling.de är en sida med information om förekomst och utbredningar av tyska spindeldjur. Här finns också ett bra fotogalleri (och den tyska spindelfaunan är förstås ganska lik vår)..


Les araignées de Belgique et de France är en sida med många bilder på spindlar, bland annat mycket foton på parningsorgan. Många av våra svenska arter finns med (och många som inte finns här).


Eurospiders är en sida med väldigt fina bilder på europeiska spindlar (i de flesta fall arter som finns i Sverige), tyvärr bara på ett urval av arter men de som finns är bra och i många fall finns även bilder på parningsorgan.


Svenska Entomologiska Föreningen har lite väldigt allmän information om spindlar och andra spindeldjur på sin hemsida. Entomologiska föreningen är också bra att kontakta om man är intresserad av att vara ute och titta på småkryp, oavsett det gäller spindlar eller något annat.


Bristol University har en sida om fästingar, med information och bestämningsnyckel till arter. Många av arterna är gemensamma, så det är en sida man kan ha nytta av även för svenska fästingar.


Bestäm en gurkspindel! Thomas Holmgren, en av Facebookgruppen Spindelnätets flitigaste deltagare, jobbar på att hitta ett enkelt sätt att skilja på de väldigt lika arterna lövgurkspindel (Araniella cucurbitina) och ekgurkspindel (Araniella opistographa). Du kan hjälpa till genom att testa hans metod! Gå in på länken, använd Thomas metod för att artbestämma gurkspindlar (notera dock att det finns fler arter av gurkspindlar än dessa två!), och bekräfta att det stämmer genom att titta på parningsorganen också. Känner du att du inte behärskar det senare - samla in spindeln och skicka den till Thomas! Ta i så fall kontakt med Thomas via facebookgruppen Spindelnätet, eller med mig (via fb eller "kontakt" här på hemsidan).


ArtDatabanken har en hoppspindelsida med information om och vackra teckningar på hoppspindlar. Bestämningsnyckel kommer förhoppningsvis att finnas det också snart.

Övriga länkar


Artportalen (Artdatabanken). Här kan du rapportera dina fynd av både spindlar och andra kryp, och på så sätt bidra till kunskapen om våra svenska arters förekomst och utbredning.


Faunaväkteriet är ett projekt för övervakning av rödlistade djur och koordineras nationellt av ArtDatabanken.  Faunaväkteri av småkryp drivs av Sveriges Entomologiska Förening (SEF), som har både en övergripande projektledare för detta (jag, Kajsa Mellbrand) och lokala samordnare hos de lokala entomologiska föreningarna i landet. Är du intresserad av att bli faunaväktare (för att t.ex. väkta någon sällsynt spindel), läs mer på faunaväkteriets hemsida och kontakta sedan Faunaväkteriet småkryp, antingen projektledaren på faunavakteri@sef.nu eller samordnaren i den entomologiska förening som är ansvarig för länet där du vill övervaka! Man kan också vända sig till mig om man vill ha mer allmän info. Faunaväkteriet småkryp har även en egen facebookgrupp.