Fästingar

Spindelnätet

               

Ett svenskt araknologiskt nätverk

Vad är fästingar bra för?


Fästingar är djur de flesta tycker illa om, och det är inte så konstigt - de är trots allt parasiter och vissa av dem attackerar människor och tamdjur. Och som om det inte vore illa nog sprider de ibland sjukdomar.


Frågan i rubriken får jag och andra småkrypsexperter ofta om fästingar. Samtidigt är både myten att fästingar inte har någn fuktion i naturen och den allmänt negativa inställningen till djurgruppen så stark att det som regel inte ens går att föra en vettig diskussion i Fb-gruppen Spindelnätet om fästingar - det spårar ur och tråden får stängas. Så detta är ett försök att rätta till åtminstone ett par av de där missförstånden, och så att vi har något att hänvisa till i gruppen när trådarna där spårar ur....

Två vanliga missförstånd är att fästingar inte har några naturliga fiender och att de inte fyller någon funktion i naturen. Båda påståendena är fel.


Se inte detta som ett försvarstal för fästingar, jag är inte mer förtjust i att bli fästingbiten än någon annan. Men att man inte tycker om en art innebär inte att den är meningslös i ekologiska sammanhang, eller att dess existens inte följer samma naturlagar som andra arter.


Vad gäller naturliga fiender så finns det gott om insektsätande och spindelätande djur i naturen, och många av dessa äter även fästingar när ett lämpligt tillfälle ges. Dessa rovdjur inkluderar spindlar, rovinsekter, lockespindlar, fåglar, grodor, ödlor, näbbmöss, igelkottar (och säkert några till som jag inte kommer på just nu). Dessa rovdjur är ofta så kallade generalister, dvs de äter inte enbart en viss bytesart utan lite av varje. De djur som jagar i miljöer där det finns fästingar kan alla inkludera fästingar i dieten, däremot är ingen specialiserad på dem, dvs. äter enbart fästingar och ingenting annat. För i sammanhanget större djur som fåglar hade det nog inte ens varit möjligt att leva uteslutande på fästingar, många småkrypsjägare behöver ha en varierad diet för att få tag i tillräckligt med mat och för att inte vara alltför känsliga för upp- och nedgångar i bytespopulationerna (ett dåligt fästingår blir ju katastrofalt om man skulle vara helt beroende av fästingar, det kan vara illa nog att vara helt beroende av småkryp vissa år). Men även om renodlade fästingjägare lyser med sin frånvaro så blir fästingarna jagade och ätna, liksom de flesta andra av våra småkryp - de är inget undantag (och de har heller inte mycket till försvar mot rovdjur).


Vanliga påståenden eller frågor om fästingar handlar ofta om att de inte fyller någon funktion eller inte är "till nytta". Vad man menar med "nytta" är ofta att de inte är till direkt nytta specifikt för oss människor, men man utsträcker det ofta till att de inte fyller någon funktion i naturen alls. Den typen av påstående vittnar främst om väldigt dålig kunskap om grundläggande ekologi. Fästingarna är en del av våra naturliga ekosystem, liksom alla våra växter, djur, svampar med mera. ALLA komponenter i ett ekosystem påverkar sin omgivning och påverkas själv av den, på olika sätt. INGEN står utanför, och återigen är fästingarna inget undantag från naturlagarna!


Så vilken "funktion" fyller de då, eller vilken roll spelar de i ekosystemet? Jo, till att börja med så utgör de som sagt ovan faktiskt föda för andra djur, och för småkrypsätande djur är det som sagt ofta viktigt att det finns en mångfald av olika bytesdjur. Fästingarna är en del av denna mångfald. Samtidigt har fästingar och sjukdomarna de bär på, liksom andra parasiter och sjukdomar i naturen, förstås en negativ påverkan på sina värddjur. Kanske inte så trevligt för oss i de fall vi drabbas av dem, men även en (för oss) negativ roll är en roll. Och även om det är en negativ roll i ett kort perspektiv så finns det ett annat sätt att se på det där också: Lyfter vi blicken och ser naturen i ett lite större perspektiv så är parasiter, och även sjukdomar, dels en viktig reglerande faktor i naturen, dels en stark evolutionär drivkraft. Förekomsten av parasiter och sjukdomar är till exempel en viktig faktor i evolutionen av immunförsvar, och ett sådant är ju ganska bra att ha...


Som en komponent i ekosystemet är fästingarna förstås också en del av det vi kallar biologisk mångfald. Och biologisk mångfald är något positivt i sig, även om vissa delar av den biologiska mångfalden skapar problem för vår egen art. Ett mer artrikt ekosystem är ofta stabilare och har bättre förutsättningar att klara av förändringar. Även här behöver man lyfta blicken: Totalt sett utgör vår biologiska mångfald ett genetiskt och ekologiskt kapital för framtiden, som gör både enskilda ekosystem och vår värld som helhet bättre lämpad att möta framtida utmaningar som vi idag inte vet något om. Och en fästingart är en lika stor del av den här mångfalden som en vacker fjärilsart.